STUPNE DOKONČENIA DOMU

Pri stavbách rodinných domov musia byť dodržané určité technologické a pracovné postupy. Podľa úrovne dokončenia domu rozlišujeme tri etapy výstavby – hrubá stavba, holodom a dom na kľúč. Stručne si vysvetlíme v akom stave dokončenia zákazník od nás preberá svoj nový dom v konkrétnych stupňoch. 

HRUBÁ STAVBA

Hrubá stavba  je úroveň výstavby, v ktorej sú vykonané všetky nevyhnutné stavbárske práce, pričom sa jedná o základnú konštrukciu celej budovy. V rámci hrubej stavby Vám postavíme základy, konštrukcie obvodových a priečkových stien, konštrukciu stropu, krovu, strechu a jej pokrytie, prípadne komín. Tento variant je vhodný pre tých investorov, ktorí už majú skúsenosti v stavebnej oblasti, vedia si zabezpečiť odborníkov a stavbu dokončia svojpomocne. Na dokončenie hrubej stavby je potrebné investovať ďalšie prostriedky, čas, energiu, ale aj znalosti a skúsenosti z danej oblasti. Voľba variantu hrubej stavby je vhodná pre tých, ktorí majú premyslené, aké materiály chcú ďalej využiť na izoláciu, dokončenie stien, zabezpečia napojenie inžinierskych sietí a budú mať dostatok času svojpomocne dokončovať alebo minimálne dohliadať na hladký priebeh dokončenia stavby.

CENA HRUBEJ STAVBY DOMU ZAHŔŇA :

 • ZALOŽENIE A VYTÝČENIE STAVBY : Vyznačenie polohy rodinného domu, vypracovanie protokolu ku kolaudácií stavby.
 • ZÁKLADY : Výkopové práce, umiestnenie inžinierských sietí, betonáž základových pásov a šalovacích tvárnic, šalovanie, armovanie a betónovanie základovej dosky, hydroizolácia.
 • OBVODOVÝ PLÁŠŤ A PRIEČKY : Výstavba obvodových stien a priečok, kotvenie do základov.
 • STREŠNÝ PLÁŠŤ : Montáž krovu, debnenie stropu, hydroizolačná poistná fólia, latovanie, montáž krytiny.

HOLODOM

Vyžším stupňom dokončenia stavby je holodom. Oproti hrubej stavbe sú v holodome namontované izolácie, dokončenie stien - zateplenie, vonkajšie omietky, sadrokartón, odkvapové systémy, bleskozvody, okná, vchodové dvere, parapety, zateplenie podlahy resp. podlahové vykurovanie, inštalácia inžinierskych sietí v rámci domu - voda, elektrika, odpad, kúrenie, dokončenie strechy. Holodom je dom bez interiérových finálnych prvkov (ako napríklad podlahy, interiérové dvere, sanita a pod.). Holodom je vhodný pre tých, ktorí radšej všetky potrebné stavebné práce nechajú na odborníkov a svojpomocne si zabezpečia skutočne iba samotnú „tvár“ domu – na pomoc si môžu prizvať interiérového dizajnéra, či rôznych majstrov, alebo ak majú skúsenosti, zvládnu dokončiť dom aj svojpomocne.

CENA HOLODOMU ZAHŔŇA :

 • ZALOŽENIE A VYTÝČENIE STAVBY : Vyznačenie polohy rodinného domu, vypracovanie protokolu ku kolaudácií stavby.
 • ZÁKLADY : Výkopové práce, umiestnenie inžinierských sietí, betonáž základových pásov a šalovacích tvárnic, šalovanie, armovanie a betónovanie základovej dosky, hydroizolácia, zateplenie základov.
 • OBVODOVÝ PLÁŠŤ A PRIEČKY : Výstavba obvodových stien a priečok, kotvenie do základov, kompletný fasádny zatepľovací systém /polystyrén, sieťka, lepidlo, fasádna omietka/, vnútorné omietky vápenno-cementové, sadrokartón.
 • STREŠNÝ PLÁŠŤ : Montáž krovu, debnenie stropu, hydroizolačná poistná fólia, latovanie, dodávka a montáž strešnej krytiny, bleskozvodov, odkvapového systému, montáž a zateplenie stropu, kompletný sadrokartónový systém.
 • VÝPLNE OTVOROV : Vchodové dvere a okná /trojsklo/, dodávka a montáž vonkajšej a vnútornej parapetnej dosky. 
 • INTERIÉR : Elektrické rozvody, rozvody vody, odpadov a kanalizácie, podlahové kúrenie alebo radiátory, kotol Protherm, zásobník TÚV.

DOM NA KĽÚČ

Poslednou etapou výstavby je dom na kľúč. Táto etapa predstavuje vytvorenie domu od A po Z. Výsledkom je kompletný obývateľný dom, do ktorého sa už stačí iba nasťahovať. Súčasťou dokončenia sú interiérové dvere, vymaľovanie stien a stropov, osadenie sanity, batérií a všetkého potrebného podľa výberu klienta. V poslednej fáze je potrebné, aby klient mal aspoň určitú predstavu o tom ako by mal interiér vyzerať. Táto etapa je vhodná pre tých, ktorí chcú mať dom postavený od základu až po dokončenie, bez samostatných dodatočných prác. Je vhodná pre ľudí, ktorí sú zaneprázdnení, nemajú čas alebo energiu na dokončovacie práce, prípadne sa na takýto typ prác necítia, alebo nemajú absolútne žiadne skúsenosti z tejto oblasti. Dom na kľúč výrazne šetrí čas a energiu investora.

CENA DOMU NA KĽÚČ ZAHŔŇA :

 • ZALOŽENIE A VYTÝČENIE STAVBY : Vyznačenie polohy rodinného domu, vypracovanie protokolu ku kolaudácií stavby.
 • ZÁKLADY : Výkopové práce, umiestnenie inžinierských sietí, betonáž základových pásov a šalovacích tvárnic, šalovanie, armovanie a betónovanie základovej dosky, hydroizolácia, zateplenie základov.
 • OBVODOVÝ PLÁŠŤ A PRIEČKY : Výstavba obvodových stien a priečok, kotvenie do základov, kompletný fasádny zatepľovací systém /polystyrén, sieťka, lepidlo, fasádna omietka/, vnútorné omietky vápenno-cementové, sadrokartón, maľovanie.
 • STREŠNÝ PLÁŠŤ : Montáž krovu, debnenie stropu, hydroizolačná poistná fólia, latovanie, dodávka a montáž strešnej krytiny, bleskozvodov, odkvapového systému, montáž a zateplenie stropu, kompletný sadrokartónový systém.
 • VÝPLNE OTVOROV : Vchodové dvere a okná /trojsklo/, dodávka a montáž vonkajšej a vnútornej parapetnej dosky. Interiérové dvere a zárubne.
 • INTERIÉR : Elektrické rozvody, vypínače, zásuvky, rozvody vody, odpadov a kanalizácie, podlahové kúrenie alebo radiátory, kotol Protherm, zásobník TÚV, montáž podláh, dlažby, sanity a sociálnych zariadení.